Update omtrent omgevingsvergunning

We zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente naar aanleiding van de door ons ingediende aanvraag omgevingsvergunning van locatie De Sniep. Op basis van een aantal onderdelen van het plan kan er geen omgevingsvergunning worden verleend en het plan zal dus moeten worden aangepast. Er is besloten de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning te pauzeren, zodat participatie over de randvoorwaarden voor woningbouw op deze locatie kan plaatsvinden. De gemeente zal samen met Chronos de participatie uitvoeren. De verwachting is na de zomervakantie te kunnen starten met het participatieproces over de randvoorwaarden voor een woningbouwontwikkeling op deze locatie.

Mede op basis van de inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden, wil de gemeente randvoorwaarden meegeven voor woningbouw op locatie De Sniep. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen, schaduwwerking, de aansluiting op het Binnenpark en het omliggende gebied, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. Chronos zal vervolgens op basis van de randvoorwaarden met een aangepast plan voor woningbouw komen.

Zodra er meer bekend is en bij nieuwe ontwikkelingen, zullen we u op de hoogte houden middels onze nieuwsbrief.