Participatiebijeenkomsten De Sniep

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2021 ingestemd te starten met het participatietraject om randvoorwaarden op te stellen voor een woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep. De gemeente Zoetermeer heeft omwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst teneinde hen te betrekken bij de randvoorwaarden voor deze woningbouwontwikkeling. Op woensdag 27 oktober jongstleden vond de eerste bijeenkomst plaats.

De bijeenkomst werd in aanwezigheid van wethouder Paalvast gestart met een plenair deel, waarin kort werd teruggeblikt op de afgelopen periode en waarin werd toegelicht hoe men omwonenden wil gaan betrekken bij het formuleren van randvoorwaarden voor een woningbouwplan. Na het algemene deel van de bijeenkomst met sprekers konden de aanwezigen in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan. Per tafel konden deelnemers over de kansen en bedreigingen met elkaar van gedachte wisselen. Naar aanleiding van deze sessie zal een klankbordgroep worden gevormd, waarin ook projectontwikkelaar Chronos zal deelnemen. Op deze wijze zal worden gestreefd naar een optimale nieuwbouwontwikkeling die voor zover mogelijk naar ieders tevredenheid zal worden ingevuld. De twee volgende participatiebijeenkomsten staan vooralsnog gepland voor december van dit jaar en in februari 2022.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst op 27 oktober 2021.