Grote belangstelling voor wonen in De Sniep

Sinds de lancering van onze website www.wonenindesniep.nl heeft een groot aantal mensen interesse getoond en zich daadwerkelijk ingeschreven. Wij hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen en er wordt zeer positief op onze plannen gereageerd. De teller van de inschrijvingen staat inmiddels op ruim 700 en neemt dagelijks toe!