Groot tekort aan geschikte woningen voor (alleenstaande) ouderen

Er is sprake van een groot landelijk tekort aan geschikte woningen voor (alleenstaande) ouderen. Dit tekort zal verder toenemen door de vergrijzing die in Nederland plaatsvindt, dit stelt onder andere de Algemeen Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).

Veel ouderen zitten daardoor nu klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Ook 50PLUS stelt voor om vooral voor kleine huishoudens, en dat met name ouderen, te bouwen. Nederland vergrijst en 47 procent van de senioren geeft aan dat hun huidige woning niet geschikt is om oud te worden. Ouderen die goed wonen, zo blijkt uit de cijfers, voelen zich beter en hebben minder zorg en ondersteuning nodig!

De woningen in De Sniep bieden een oplossing voor de grote vraag naar senioren-woningen en woningen voor alleenstaanden!