Deelnemers klankbordgroep gezocht!

De gemeente Zoetermeer pakt samen met Chronos het samenspraak-traject verder op! Hiertoe is inmiddels vanuit de gemeente Zoetermeer en de door haar aangestelde project-manager (mw. K.C. Kampmeijer) een rondschrijven aan omwonenden toegezonden.

Chronos zou graag uit de lijst van geïnteresseerden circa 4 deelnemers (kopers en huurders) selecteren die aan de klankbordgroep wensen deel te nemen. De klankbordgroep denkt mee en geeft advies. Gegadigden worden hierbij dan ook opgeroepen zich te melden door een e-mail te sturen aan info@chronosvastgoed.nl.

Chronos zal deelnemers aan deze klankbordgroep bijzonder dankbaar zijn en zal hen uiteraard passend honoreren!