Planvorming nav de woon-wensen enquête

Naar aanleiding van de woonwensen enquête is de planvorming aangepast en zijn de doelgroepen vastgesteld. Uit de enquête kwam naar voren dat er met name behoefte is aan huisvesting voor senioren en voor starters / alleenstaanden.

Naar aanleiding van de woonwensen enquête is de planvorming aangepast en zijn de doelgroepen vastgesteld. Uit de enquête kwam naar voren dat er met name behoefte is aan huisvesting voor senioren en voor starters / alleenstaanden. De senioren gaven aan met name een koopwoning te willen betrekken en de starters / alleenstaanden een huurwoning.

Voor de uitwerking van het plan hebben we derhalve gekozen voor 87 koopappartementen en 45 huurappartementen. Voor senioren was het hebben van een overdekte parkeerplek voor een auto belangrijk en de starters / alleenstaanden hechten meer waarde aan een goede aansluiting op het openbaar vervoer. In de planvorming hebben we 80 ondergrondse parkeerplekken opgenomen die toebedeeld worden aan de koopappartementen. Op maaiveld zijn er diverse parkeerplekken opgenomen die verhuurd worden aan de starters / alleenstaanden.

Vanuit de enquête werd tevens duidelijk dat veel mensen behoefte hebben aan gezamenlijke activiteiten om zodoende de diverse medebewoners te leren kennen. In de planvorming is derhalve de mogelijkheid opgenomen voor de realisatie van een ontmoetingsplek op het maaiveld die tevens gebruikt kan worden voor het spel jeu-de-boules.

Zowel de aansluiting op het omliggende park als de aansluiting op het stadscentrum werden als zeer positief beoordeeld door de respondenten van de enquête. De verkaveling van de twee woongebouwen is zodanig opgesteld dat er een directe ontsluiting richting het stadscentrum (en OV-middelen) is ontstaan en meerdere informele aansluitingen op het park. Zodoende kunnen toekomstige bewoners direct vanaf de entree van de gebouwen kiezen welke kant ze op willen gaan; even lekker winkelen in het stadscentrum of relaxed wandelen in het park.