Duurzaamheid en klimaat adaptief bouwen

Steden worden o.a. gevormd door gebouwen, pleinen en wegen. Gebouwen hebben een lange levensduur en moeten derhalve bestand zijn tegen de aankomende klimaatveranderingen. De gemeente Zoetermeer heeft hiertoe het convenant Klimaat Adaptief bouwen ondertekend.

Steden worden o.a. gevormd door gebouwen, pleinen en wegen. Gebouwen hebben een lange levensduur en moeten derhalve bestand zijn tegen de aankomende klimaatveranderingen. De gemeente Zoetermeer heeft hiertoe het convenant Klimaat Adaptief bouwen ondertekend. Chronos Groep onderstreept het belang van klimaatadaptieve gebouwen en locaties.

Project De Sniep is een realistisch voorbeeld van een toekomstbestendig gebouw met een toekomstbestendige installatie. Bestaande sloten rondom de huidige bebouwing worden uitgebreid en zullen gebruikt worden als wadi’s om het regenwater te infiltreren in de grond. De beschikbare ruimte op de daken van de gebouwen worden ingevuld met mossedum zodat zoveel mogelijk regenwater vastgehouden wordt voor een langzame infiltratie in de grond.

De gebouwen worden hoger aangelegd dan het maaiveld zodat bij hevige regenval het water minder snel naar binnen zou kunnen komen. Voor de gebouwgebonden insecten en vogels worden er kasten aangebracht in de gevels. De installatie in de woningen bestaat uit een warmte-koude opslagsysteem (WKO) met lage energiekosten. In de winter worden de woningen verwarmd en in de zomer kan er worden gekoeld middels het vloerverwarmingssysteem. Aangezien de temperatuur in de zomer steeds hoger wordt is ervoor gekozen om ook via de ventilatie van de woningen verkoeling te brengen.